Facebook Instagram Fidesz

2022. október 29. / Tiszalúc

A tiszalúci mentőállomás 30 éves születésnapi ünnepségén

Tisztelt Államtitkár Asszony!

 

Tisztelt Szóvivő Úr!

 

Tisztelt Polgármester Urak!

 

A mentőszolgálat igen tisztelt jelenlévő tisztviselőit is szeretettel köszöntöm, és a tiszalúciakat is!

 

Köszönöm szépen a meghívást!

 

Ki fogok majd térni arra, hogy – bizonyos értelemben sajátos okokból – a Jóisten humorérzékének köszönhetően is állok most itt. De miután az, ami itt történik, az többszörösen is örömteli, ezért talán önmagában az is megérdemel néhány szót, hogy miért fontos a Magyar Falu Program, miért fontos az, hogy a kisebb településeken is komoly fejlesztések legyenek, és miért fontos az, hogy a magyar egészségügy fejlesztésében is az elmúlt években komoly lépéseket sikerült tennünk.

 

A polgári kormánynak mindig is az volt a meggyőződése, hogy ha nem tudjuk megmenteni a vidék Magyarországát, akkor Magyarországot sem lehet megmenteni, azaz el kell érni azt az állapotot, hogy ne jelentsen infrastrukturális, szolgáltatásbeli hátrányt az, hogyha valaki egy kistelepülésen és nem egy nagyvárosban él. És mindazok a programok, amelyek a Magyar Falu Programtól kezdve a kisvárosok támogatásán keresztül az elmúlt években indultak, azt szolgálták, hogy minden területen, az egészségügy területén éppúgy, mint akár egy játszótér építése, egy közösségi ház fejlesztése, vagy egy sportközpont létrehozásánál érjük el azt a mindannyiunk által kívánatosnak tekintett állapotot, hogyha valaki egy faluban, kistelepülésen, ötezer fő alatti, vagy éppen ötezer-három lelkes településen, mint amilyen Tiszalúc, él, akkor is közel azonos szolgáltatásokhoz jusson. És így az a számtalan előny, ami egyébként együtt jár a vidéki léttel, ne találkozzon azokkal a hátrányokkal, amelyek az infrastruktúra fejletlenségéből következnek. Ez természetesen az utak felújítására is igaz, ahol léptünk is előre, de maradt is még feladat bőven.

 

És természetesen a másik nagy cél az egészségügyben való előrelépés volt. Itt, legyünk őszinték, hogy komoly adósságot halmoztunk fel. Nem tudtunk – több mint két és fél évtizeden keresztül a rendszerváltoztatás után – szakítani azzal a rossz szocialista örökséggel, hogy az egészségügyet a hálapénz működteti, és az orvosok nincsenek megfizetve és az egészségügyi dolgozók sem. Az orvosok terén nagyobb vagy nagy lépéseket sikerült tenni. Az egészségügyi dolgozók terén is jelentős, de még mindig nem elégséges lépéseket tettünk, ezért ott még további jelentős béremelésre is szükség van, és még a nehéz években is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a lehető leghamarabb be is következzen. De az mindenféleképpen egy komoly előrelépés, hogy a mögöttünk hagyott négy évben az orvosbéreket sikerült rendkívül nagymértékben megemelni, és a hálapénzt pedig betiltottuk, és egyidejűleg pedig az ügyeleti ellátás megújításába is belefogott a kormány. Miután ez egy rendkívül fontos Achilles-sarka az egészségügynek, ezért egy mintaprogrammal Hajdú-Bihar megyében kezdődött, és miután ez a mintaprogram ott beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért – reményeink szerint – ez a következő egy-két évben országosan is kiterjeszthető. Az, hogy Tiszalúcon van mentőállomás, van esetkocsi, és most már modern gép is rendelkezésre áll az életmentéshez, az minden bizonnyal hozzá fog járulni ahhoz, hogy akik itt a településen élnek, vagy a környező falvakban élnek, joggal érezhetik úgy, hogy a mindennapjaikat lényegesen nagyobb biztonságban tölthetik, és a szüleik, nagyszüleik is lényegesen nagyobb biztonságban vannak, mint hasonló közeli, gyors orvosi ellátás nélkül. Szeretnék köszönetet mondani Államtitkár Asszonynak, Képviselő Asszonynak is azért, hogy a választókerületének képviseletében jó példát mutat, hiszen legyünk őszinték, hogy aligha van, vagy nagyon kevés olyan képviselő van, aki ilyen lelkesen valamennyi településének fejlesztéséről mindent tud, mindent megtesz azért, hogy az itt élők jobb körülmények között élhessenek.

 

Említettem, hogy sajátos helyzet miatt kerültem abba a helyzetbe, hogy ennek a gépnek a megvásárlását támogattam. Ez annak köszönhető, hogy még a magyar baloldal és a magyar baloldali újságírás is tud hasznot hozni a nemzet ügyének, mert ezelőtt mintegy két évvel valamelyik baloldali újság Miniszterhelyettes Asszonnyal hozott hírbe, mint házasságtörőt, és miután a barátságot összekeverték a házasságtöréssel, ezért polgári pert indítottam, és előre jeleztem, hogy amit kártérítésként nekem a bíróság megítél, azt jótékony célra, általam megjelölt jótékony célra fogom fordítani, és miután több mint egymillió forintot sikerült a bíróságon megnyernem, ezért – ennek köszönhetően – ez a forrás, ez a legjobban hasznosult, és most itt, ebben a Lucas gépben testesül meg. úgyhogy mindenféleképpen a Jóisten humorérzékét dicséri, hogy így lett a baloldali rágalomból szívkompressziós gép az egykori pártszékház épületében működő tiszalúci mentőállomáson.

 

Köszönöm szépen!

Forrás: Miniszterelnökség
© Minden jog fenntartva, 2023
Adatvédelmi tájékoztató