Facebook Instagram Fidesz

2024. január 22. / Békéscsaba

Ünnepi beszéd a magyar kultúra napján

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Tisztelt Képviselőtársam!

 

Elnök Úr!

 

Tisztelt Igazgató Úr!

 

Hölgyeim és Uraim!

 

Kedves Békéscsabaiak!

 

Ünnepelni jöttünk, ünnepelni a magyar kultúrát, mindazokat, akik létrehozták, és a nemzedékek egymást követő sorában fenntartották. Azokat a nemzedékeket, amelyek újabb és újabb emeleteket építettek a sziklán megvetett alapra felhúzott házhoz, és azokat, amelyek megvédelmezték azt a külső támadásoktól. Ünnepelni azokat a közösségeket, amelyek sok-sok századon át egész szárnyakat építettek hozzá a magyar kultúra épületéhez. Ünnepelni jöttünk azokat a nagyszerű személyiségeket, akik megtestesítik a magyar kultúrát, akiknek művei gazdagabbá teszik mindennapjainkat. Ünnepelni jöttünk az összetartozást. Azt a köteléket, amely összeköt bennünket, egykor volt, most élő és leendő magyarokat Kárpát-medencén innen és túl, Európában és a nagyvilágban. A nyelvet, a zenét, a verset, az irodalmat, a színházat és a képzőművészetet, és minden mást, aminek kultúrája van. A Csabai Kolbászfesztiváltól Munkácsy festészetéig.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Az ünnepen fel kell mutatnunk, hogy amint az elmúlt századainkban a kultúra segített hozzá a túléléshez és a megmaradáshoz, a továbblépéshez és a gyarapodáshoz, úgy ma is segít eligazodni az új korszellem sokszor nyilvánvaló zsákutcáiban. A kultúra természete szerint egészen más, mint a divat. A kultúrában élünk, a kultúra által tartozunk össze, a kultúra határoz meg bennünket. Addig tudunk megmaradni, amíg örökölt értékeinket megőrizzük, és – hozzátéve a magunkét – tovább tudjuk adni az utánunk jövőknek. Addig maradunk meg, amíg keressük és átéljük mindazt, ami szép, jó és közös egy nemzet életében. A kultúra gyarapodásával az egymáshoz fűződő kapcsolataink erősödnek, egy közösség emeli magasabbra a fejét.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ünnepelni jöttünk, számba venni a közösen elvégzett munka eredményét. A kultúra művelése – önmagunk iránt való kötelességeink közül – az egyik legfontosabb. A kormány ezért dolgozik együtt partnerként az önkormányzatokkal, mindenhol, ahol erre van fogadókészség, és Békéscsaba ebből a szempontból is a legjobb példák közé tartozik. A célunk egyfelől, hogy mindazokat az értékeket, amelyeket egy-egy település őriz, közkinccsé tehessük, a XXI. századi lehetőségekhez méltó módon mutathassuk meg az országnak, világnak. Ezért működtetjük az önkormányzattal közösen a Jókai Színházat és a Napsugár Bábszínházat. Munkácsy Mihály, aki Békéscsabán töltötte nehéz gyermekkorának napjait, nemcsak Békés vármegyei és nemcsak magyar géniusz volt, hanem az egyetemes kultúra része. Békéscsaba azzal, hogy vállalta, hogy hagyatékának rá eső részét gondozza, olyan feladatot is ellát, amely messze túlmutat a város és a megye határain. A Modern Városok Program keretében 4 milliárd forintot fordítottunk a Munkácsy-negyed megvalósítására. Ebből jutott egy Munkácsy Mihály életét bemutató nagyszabású állandó kiállításra, a Munkácsy Emlékház teljes körű felújítására, az Omaszta park rehabilitációjára, a Beliczey-kúria felújítására és a Bábszínház létrehozására, a Munkácsy híd, a Réthy híd megújítására és a Sztraka híd építésére, Munkácsy munkásságát is megidéző köztéri szobrokra, sok mindenre, ami valóban mutatja, hogy Békéscsaba Munkácsy városa. A program az idei évben fog befejeződni, még egy új híd és két további szobor átadásával. Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzátette a magáét ehhez a kiváló, nagyszerű vállalkozáshoz.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Nemcsak ünnepelni jöttünk, hanem köszönetet mondani is. Ha végig tekintünk a mai kitüntetettek pályáján, akkor meg kell állapítanunk, hogy milyen sok minden belefér két kiváló művész gazdag életébe. Fekete Péter Államtitkár Úr a magyar kultúra sok-sok ágában, területén és legkülönbözőbb szintjein szolgált. Államtitkárként sokat tett azért, hogy a kultúra művelésének országos és helyi lehetőségei mindenütt bővüljenek. Sikeres művészként, együttesek vezetőjeként és előadások színpadra álmodójaként különösen sokat tett a cirkuszművészet XXI. században járható útjainak felfedezéséért és megteremtéséért. Köszönet érte, személyesen is köszönöm azokat az éveket, amikor együtt dolgozhattunk. „Legyen a zene mindenkié!” – ezt a programot adta Kodály Magyarország számára. Perlaki Attila ezt a küldetést örökölte meg Rázga József Karnagy Úrtól. Ő az, aki sikeresen tovább vitte azt az 1976-ban megkezdett utat, amelyen egy amatőr együttesből napjainkra 50 fős arany minősítésű fesztiválkórus lett, amely a nemzetközi színtereken is sikeresen szerepel, és a Békéscsaba Települési Értéktár egyik ékköve. Köszönet érte, tisztelet érte. Mindkettejüknek köszönjük mindazt, amit a magyar kultúráért, Békés vármegye kultúrájáért és Békéscsabáért tettek.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Egy emelkedő nemzet sikerét kultúrájának gazdagságában lehet leginkább lemérni. Ha Békéscsabára tekintünk, egy nagyszerű és fejlődő várost, egy emelkedő térség központját és motorját láthatjuk. Tegyünk közösen, hogy így maradjon, és mondjunk köszönetet mindazoknak, akik sokat tettek azért, hogy így legyen!

 

Köszönöm a figyelmet!

Forrás: Miniszterelnökség
© Minden jog fenntartva, 2023
Adatvédelmi tájékoztató